Works

Update Dance
No.55 − No.51

No.55「reading」 
Date 3rd - 11th November 2018 (8 performances)
Dance Rihoko Sato
 
 
 
No.54 「phantasm」 
Date 31st August - 8th September (8 performances)
Dance Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
 
 
 
No.53 「Season of burns」 
Date 18th - 26th August 2018 (8 performances)
Dance Saburo Teshigawara
 
 
 
No.52 「The idiot」
Date 7th - 15th June 2018 (8 performances) 
Dance Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
 
 
 
No.51 「Blue Flower」 
Date 17th - 25th May 2018 (8 performances)
Dance Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
Gallery