Works

Update Dance
No.15 − No.11

No.15「HARI」 
Date 8th - 15th December 2014 (8 performances)
Dance Rihoko Sato
 
No.14「Dancing Songs」
Date 14th - 19th November 2014 (6 performances)
Dance Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
 
No.13「Poem Without a Poet」
Date 29th October - 4th November 2014 (7 performances)
Dance Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
 
No.12「"Platero and I 2」
Date 5th - 11th October 2014 (6 performances)
Dance Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
 
No.11「eyes」
Date 28th September - 4th October 2014 (7 performances)
Dance Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
Gallery