Works

In an autumn garden by Toru Takemitsu

Reigakusha 13th Gagaku Concert Toru Takemitsu "In an autumn garden"
 
Choreography, light design:Saburo Teshigawara
Dance:Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
Music Director:Sukeyasu Shiba
Lighting operation:Hiroki Shimizu (HALO)
Stage manager:Toshihiro Isei
Costume:Sonoko Takeda(Veronique)
 
Organized / planned:Reigakusha
Management:Tokyo Concerts